Programowanie online dla dzieci

„Stawiamy przede wszystkim na rozwój kompetencji miękkich, tak ważnych w późniejszym, dorosłym życiu.”

Nauka programowania: Python dla dzieci

Prowadzimy warsztaty z zakresu programowania online dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Zajęcia przybliżają uczestnikom programowanie w języku Python w tempie dopasowanym do ich indywidualnych potrzeb.

Na zajęciach dzieci programują proste gry i skrypty, symulacje różnych zjawisk, ale przede wszystkim mają czas i miejsce na własną kreatywność i samodzielność. Dzieci mogą liczyć na pomoc tutora, który ma podgląd ich kodu i może na bieżąco korygować błędy i proponować rozwiązania problemów.

 

Współpraca

Podczas zajęć stawiamy na współpracę między uczestnikami. Umożliwiamy im kontaktowanie się ze sobą, wzajemną pomoc, dzielenie się już nabyta wiedzą.

Poza tym uczestnicy zajęć mają możliwość współpracy z nami. Ich pomysły na rozwój platformy zawsze są brane pod uwagę – staramy się, żeby rozwijała się zgodnie z ich potrzebami.

Rozwiązywanie problemów 

Zajęcia są prowadzone w taki sposób, żeby zostawić dużo przestrzeni na kreatywność dziecka. Często zostawiamy ich z problemem do samodzielnego rozwiązania, poszukania informacji, wyjścia z szablonu.

Samodzielność

Zależy nam, żeby uczestnicy zajęć stawali się coraz bardziej samodzielni, nie tylko podczas spotkań z nami, ale też na co dzień. Staramy się stwarzać okazję do ich samorealizacji, umocnienia wiary we własne możliwości i siłę sprawczą, jaką dysponują.